Hundförsäkring – behövs den?

En Hundförsäkring är en viktig försäkring eftersom den täcker kostnader som kan uppkomma vid sjukdom och olycksfall.

Hundförsäkring – ordinarie delar

Vid avsaknad av en hundförsäkring kan veterinärkostnader för vård och operationer uppgå till många tusentals kronor, men om du har en hundförsäkring begränsas veterinärkostnaden betydligt. En hundförsäkring består oftast av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Den är därmed uppbyggd som de flesta djurförsäkringar, som exempelvis en hundförsäkring, kattförsäkring eller hästförsäkring.

Livförsäkring

Livförsäkringsdelen i hundförsäkringen ger en engångsersättning om hunden avlider, men beloppet sjunker ju äldre hunden blir för att så småningom helt upphöra. I många fall ges även ersättning om hunden själs eller på annat sätt kommer bort. Ersättningen från hundförsäkringen baseras oftast av hundens inköpspris men kan även vara ett annat belopp – exempelvis för vissa utställnings- eller avelshundar.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsskyddet i hundförsäkringen ger ersättning för kostnader för behandlingar och undersökningar om hunden skulle bli sjuk eller bli skadad i en olycka. Beroende på hur hög självrisk de är beredd att betala, vilken hundras det är, åldern på hunden, om hunden tidigare har utnyttjat hundförsäkringen etc. styr priset på hundförsäkringen. Självrisken består oftast av en fast del samt en rörlig del av veterinärkostnaden. Att tänka på är att försäkringen inte täcker alla kostnader – exempelvis inta alla kostnader för veterinärresor.

Hundförsäkring – tilläggsförsäkringar

Det finns ett stort antal tilläggsförsäkringar till hundförsäkringens ordinarie delar, livförsäkringen och veterinärvårdsförsäkringen.  Exempel på sådana tilläggsförsäkringar är avelshundsförsäkringen och jaktlagsförsäkringen.

Avelshundsförsäkring

För avelshundar är det möjligt att teckna en tillägg till hundförsäkringen som ger ersättning för förlorade avelsegenskaper eller speciell vård som exempelvis kejsarsnitt.

Jaktlagsförsäkring

En jaktlagsförsäkring, dvs en hundförsäkring anpassad för jaktlag, försäkrar samtliga hundar i jaktlaget under hela jaktperioden. Om någon eller några av jaktlagets hundar blir skadade betalar försäkringen ersättning för veterinärvårdskostnaderna om någon hund saknar hundförsäkring

Karrenstid på hundförsäkringar

Såväl vårddel på en hundförsäkring som dess  livförsäkring har en viss karrenstid, och precis som andra försäkringar måste en hundförsäking tecknas innan en sjukdom brutit ut eller ett olycksfall inträffat för att ersättning kan ges. För olycksfall finns dock ingen karrenstid.

 

Säg inte upp en befintlig hundförsäkring

Eftersom det är svårt att teckna en hundförsäkring för gamla hundar är det viktigt att den försäkring som man väljer gäller i så många år som möjligt. Dessutom är det viktigt att anpassa försäkringsskyddet efter hundens individuella förutsättningarna, exempelvis genom att anpassa omfattningen av veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkring efter hundens behov. Bland de bolag som försäkrar hundar kan nämnas Agria (Länsförsäkringar), If, Folksam samt Sveland,

Jämför premier – stora prisskillnader mellan olika försäkringar

 

Det är stora prisskillnader mellan olika hundförsäkringar – även för samma hundraser. Det finns många orsaker till denna prisskillnad. För att finna den bästa och billigaste hundförsäkringen bör man därför ta in offerter från ett stort antal försäkringsbolag.