Jaktlagsförsäkring – hundförsäkring för jaktlagets hundar

Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkring (ett bolag inom Länsförsäkringar) är Sveriges största bolag med specialisering inom inom djurförsäkringar. De har troligen de bästa försäkringsprodukterna för specialiserade djurförsäkringar för hund, katt och häst. De har nu tagit fram en ny hundförsäkring som är anpassad för jägare och deras hundar.

 

Hundförsäkring med veterinärvårdserättning och själriskreducering för jaktlagets alla hundar

Den nya hundförsäkringen ersätter såväl om hunden är individuellt försäkrad eller saknar försäkring helt och löser finansiella efterspel om hunden skulle bli skadad under jakten. ”Förutom de skador som ofta förknippas med jakt, som att hunden skadas av vilt, trafik, tåg eller springer bort, är det också vanligt med skador i leder, sårskador och klofrakturer”, säger försäkringstjänstemannen Göran Vernersson på Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande. Jaktlagsförsäkringen ( hundförsäkringen anpassad för jaktlag) försäkrar samtliga hundar i jaktlaget under hela jaktperioden. Om någon eller några av jaktlagets hundar blir skadade betalar försäkringen ersättning för veterinärvårdskostnaderna om någon hund saknar hundförsäkring. För hundar med hundförsäkring (veterinärvårdsförsäkring) ersätter jaktlagsförsäkringen den största delen av hundförsäkringens självrisk, en ersättning mellan 1100 till 10 000 kronor per hund beroende på skada. ”Att Agria utvecklar förutsättningarna för en lyckad jakt är självklart.

Hundförsäkringen (jaktlagsförsäkringen) är den enda i sitt slag

Vi har sedan många år satsat på skadeförebygg, speciella jaktförsäkringar och utveckling av djurhälsan, berättar Göran och nämner Agrias bidrag till flera forskningsprojekt inriktad på jakthundar som exempel. Enligt försäkringsbolagets egna uppgifter är Agria det enda försäkringsbolag som erbjuder en hundförsäkring för hela jaktlag. Denna hundförsäkrings ordinarie pris är på 3000 kronor.