Hundförsäkringar – stora prisskillnader

Det är stora prisskillnader mellan olika hundförsäkringar – även för samma hundraser. Det finns många orsaker till denna prisskillnad – nedan beskriver vi några av dessa.

 

Priset på hundförsäkringen påverkas av hundrasen

Det är stor skillnad i försäkringpremier mellan olika hundraser, enligt en undersökning av tidningen G.P. I försäkringsbolagens hundförsäkringar delas hundraser in i olika riskgrupper, där vissa hundraser har visat sig vara mer skadebenägna än andra och därmed beläggs med högre premie. Enligt tidingen är boxer och rottweiler dyrast att försäkra och jämthund och drever billigast. Det kan skilja tusenlappar i årspremier mellan olika raser.

Många faktorer styr premien på hundförsäkringen

Förutom hundras styrs priset på hundförsäkringen även av var i landet man bor, valt försäkringsbelopp, ålder på hunden, kön på hunden, eventuella storkundrabatter mm. Försäkringsbolagen gör olika bedömningar om hur kostsamma olika raser är  och därmed kan premierna skilja sig  radikalt mellan olika försäkringsbolag. Om man väljer att öka på självrisken kan även premien på hundförsäkringen sänkas.

Riskabelt att byta hundförsäkring och försäkringsbolag

Observera att det kan vara riskabelt att byta försäkringsbolag när försäkringen väl är tecknad eftersom sjukdomar och skador som redan inträffat men ännu inte upptäckts (dolda fel) inte täcks om man byter hundförsäkring. Om man byter hundförsäkring riskerar man därmed att hunden står oförsäkrad.