Jakthunden – så skyddar du den

Jakthundar är ett välbekant  inslag i exempelvis älgjakten och jakt på fågel- och småvilt  för att upptäcka och driva fram djuren. Tyvärr är finns det i all jakt en viss fara för att jakthunden kommer till skada eller dödas, av exempelvis förlupna kulor eller av björn, varg, älg eller andra vilda djur. Det är därför av yttersta vikt att jägaren ha rätt kunskaper om olyckan skulle vara framme, samt har en jaktlagsförsäkring eller annan försäkring som kan betala kostnader för veterinär och andra närliggande kostnader.

Det är dock möjligt att rädda hundarna med några enkla medel. Försäkringsbolaget Sveland har sammanställt de vanligaste skadorna  bland hundar under jakten.

Sårskador

Under senare år har har vildsvinsstammen ökat ordentligt, med en dramatisk ökning av sårskadorna som följd. Vildsvinens skarpa betar, starka temperament och fart har gjort dem särdeles farliga för hundar, i synnerhet om de känner sig hotade eller försäker skydda sina kultingar. I synnerhet är det hundarnas ljumskar och baksida som blir angripna. Om den inte omedelbart behandlas finns en uppenbar risk för bestående skada eller död av blodförlust, infektion eller uttorkning. Med rätt utrustning kan du omedelbart rena såret och skydda det med en fuktig och steril tryckförband, för att så snart som möjligt undersökas av veterinär.

Klobrott

Klobrott är en vanlig skada där klon har fläkts upp så mycket så att pulpan blottats, som oftast förekommer om hunden fastnad med eller brutit klon. För att undvika infektion för du rengöra klon bandagera tassen, som hindrar hunden från att komma åt dem med munnen. Du bör även försöka att förebygga skadan genom att regelbundet klippa och fila klorna runda. Om skada uppstår bör veterinär kontaktas för att undersöka och behandla skadan.

Stakningsskada

En stakningsskada uppstår om ett pinne eller annat spetsigt föremål tränger in i hundens kropp. Som hundägare bör du ALDRIG försöka att dra ut skadan själv, eftersom det då finns en uppenbar risk för inre blödningar.  Om hunden spetsas bör du istället direkt föra hunden till veterinären.

Trafikskada

Ett stort antal jakthundar blir påkörda av fordon under jakten. Om så sker bör du agera lugnt så att inte hunden blir ytterligare stressad. Därefter bör du försöka komma underfund med hur skadad hunden är och ta särskild hänsyn till att den kan lida och reagera onormalt. Om hunden blöder bör ett tryckförband läggas på.  Veterinär ska kontaktas så snart som möjligt, och se till så att du har bilförarens namn och kontaktuppgifter.

Bett från huggorm

Om hunden blivit biten av huggorm har lider den, är trött och vill lägga sig ner. Efter en tid svullnar området kring bettet, och allra farligast är det om hunden blivit biten i tassen. I många fall blir inte hunden dålig, men ibland kan hugomrsbettet leda till blodbrist eller skador på lever och njurar.

En hund som blivit huggormsbiten har ont, är trött och vill ligga ner. Efter en stund svullnar den bitna kroppsdelen upp. Farligast och mest påverkade blir hunden om den blir biten i tassen. Ofta blir hunden inte dålig, men i vissa fall kan de drabbas av lever- och njurproblem eller blodbrist. Det är därför viktigt att man veterinär omedelbart uppsökes, och om möjligt bära hunden och hålla den så lugn som möjligt för att inte förvärra skadan.

Värmeslag

Om hunden lämnas kvar i bilen finns en uppenbar risk att den drabbas av värmeslag, i synnerhet om den lämnas i en varm bil utan tillgång till vatten. Även hundar som jobbat mycket under jakten löper en större risk att råka ut för värmeslag.  Som jägare bör du vara medveten om att temperaturen kan förändras ordentligt under dagen, såväl i bilen som ute.  Hundar som drabbas av värmeslag bör kylas så snabbt som möjligt genom att exempelvis duschas på huvudet. För att öka cirkulationen i kroppen bör benen n, och hunden bör få tillgång till vatten om möjlighet att vila. Det är en fördel om hunden kan lindas in i våta handdukar när den kylts av. Om hunden drabbas av kraftiga värmeslag bör veterinär uppsökas.

Källa: Sveland försäkringar