Kattförsäkring – en nödvändig försäkring?

Precis som en hundförsäkring består en kattförsäkring av en livförsäkringsdel dom betalar ut en ersättning om katten skulle dö innan den blivit alltför gammal, samt en veterinärvårdsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader för undersökning och behandling om katten skulle skadas i en olycka eller drabbas av en sjukdom.

Kattförsäkringens livförsäkringsdel

Efter 6 år trappas livbeloppet i livförsäkringen successivt ner för att helt upphöra när katten är mellan 10-13 år, beroende på vilket försäkringsbolag och kattförsäkring som är vald.

Kattförsäkringens veterinärvårdsdel

.Veterinärvårdsförsäkringen ger ersättning för kostnader som uppkommer vid undersökning och behandling av sjuka och skadade katter.  För att ersättning kan fås måste såväl vård som behandling ha utförts av legitimerad veterinär eller djurvårdare. Maxbeloppet i kattförsäkringen för veterinärvård sänks efter det att katten blivit 7-8 år (beroende på vald kattförsäkring och försäkringsbolag) men även äldre katter behåller sin försäkring, men till reducerat belopp.

Kattförsäkringens höga självrisk

Eftersom självrisken i kattförsäkringen är relativt hög är det viktigt att man planerar så att man klarar av att betala den om kattförsäkringen skulle utnyttjas. Inte sällan uppgår självrisken i kattförsäkringen till mellan 20 och 25  procent av de kostnader som är ersättningsbara.

Kattförsäkringens begränsningar

Många kostnader som uppkommer i samband med veterinärvård av katt är tyvärr inte ersättningsbara av kattförsäkringen (exempelvis veterinärens resekostnader). Dessutom har många kattförsäkringar många undantag och försäkringen ger heller inte ersättning för dolda fel, dvs sjukdom och skada som fanns redan när kattförsäkringen tecknades. Karrenstid (20-30 dagar) eller ännu längre hos vissa bolag ger konsekvensen att veterinärvård för sjukdom under karrenstiden saknar ersättningsberätigande från kattförsäkringen. För mindre ingrepp kan även självrisken vara så hög att det inte lönar sig att utnyttja kattförsäkringen.

Kattförsäkringen en nödvändig försäkring?

En kattförsäkring är en absolut nödvändig försäkring. Om katten är oförsäkrad riskerar man som kattägare att i värsta fall avliva katten eftersom veterinärvårdskostnaderna blir för höga. Att tänka på är att teckna en kattförsäkring som försäkrar katten så lång tid som möjligt,  är prisvärd och så allomfattande som möjligt. Även viktigt är att skaffa en kattförsäkring som har så låga självrisker som möjligt. Innan man skaffar försäkringen kan det även vara bra att höra av sig till försäkringsbolaget vilka kattraser etc. som ger så låg premie som möjligt. Tänk på att inte alltid är billigast kattförsäkring bäst.