Hästförsäkring – behövs den?

Precis som en hundförsäkring eller kattförsäkring består en hästförsäkring dels av en livförsäkring där en ersättning utbetalas om den försäkrade hästen dör innan den blivit alltför gammal, dels av en veterinärvårdsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader för undersökning och behandling om hästen skulle skadas i en olycka eller drabbas av en sjukdom.

Byta försäkringsbolag – när kan man det?

Byta försäkringsbolag är något som alltfler gör. Man kanske har hittat en billig bilförsäkring som är lika bra som den man har idag. Kanske är ens nuvarande hemförsäkring onödigt dyr. Kan man byta försäkring när som helst eller är man bunden ända fram tills förfallodagen?