Hästförsäkring – behövs den?

Precis som en hundförsäkring eller kattförsäkring består en hästförsäkring dels av en livförsäkring där en ersättning utbetalas om den försäkrade hästen dör innan den blivit alltför gammal, dels av en veterinärvårdsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader för undersökning och behandling om hästen skulle skadas i en olycka eller drabbas av en sjukdom.

Livförsäkring

Efter 6-7 år trappas livbeloppet i livförsäkringen successivt ner för att helt upphöra när hästen är mellan 10-13 år, beroende på vilket försäkringsbolag och hästförsäkring som är vald.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen ger ersättning för kostnader som uppkommer vid undersökning och behandling av sjuka och skadade hästar.  För att ersättning ska utbetalas måste såväl vård som behandling ha utförts av legitimerad veterinär eller djurvårdare. Maxbeloppet i hästförsäkringen för veterinärvård sänks när hästen blivit äldre (det skiljer något beroende på vald hästörsäkring och försäkringsbolag), men äldre hästar behåller dock sin hästförsäkring men till reducerat belopp.

Hästförsäkringar med hög självrisk

Eftersom självrisken i hästörsäkringen är relativt hög är det viktigt att man planerar så att man klarar av att betala den. Inte sällan uppgår självrisken i hästförsäkringen till mellan 20 och 25  procent av de kostnader som är ersättningsbara. Hos försäkringsbolaget If kan man dock välja en självrisk till fast belopp – men då blir hästförsäkringen betydligt dyrare.

Hästförsäkringens begränsningar

Många kostnader som uppkommer i samband med veterinärvård av häst ersätts tyvärr inte av hästförsäkringen (exempelvis veterinärens resekostnader). Dessutom har många hästförsäkringar flera undantag och försäkringen ger heller inte ersättning för dolda fel, dvs sjukdomar och skador som fanns redan när hästförsäkringen tecknades. Den karrenstid som finns i samband med tecknande  leder till att  veterinärvård för sjukdom  saknar ersättningsberätigande från hästförsäkringen under karrenstiden. För mindre skadehändelser kan även självrisken vara så hög att det inte lönar sig att nyttja hästförsäkringen.

Behövs hästförsäkringen?

För många hästägare är hästförsäkringen en helt nödvändig försäkring. Om hästen är oförsäkrad riskerar man som hästägare i värsta fall att avliva hästen om veterinärvårdskostnaderna blir för höga. Viktigt är därför att teckna en hästförsäkring som försäkrar hästen under så lång tid som möjligt,  är prisvärd och så allomfattande som möjligt. Det är också viktigt att hästförsäkringen har låg självrisk. Innan man skaffar hästförsäkringen kan det även vara bra att höra av sig till försäkringsbolaget om vilka faktorer hos hästen, som exempelvis hästras etc, som ger så låg premie som möjligt. Tänk på  att billigast hästförsäkring inte alltid är bäst. Bland de bolag som tecknar hästförsäkring kan nämnas Folksam, If, Agria Djurförsäkringar (Länsförsäkringar), Dina försäkringar samt Sveland.