Jaktlagsförsäkring – hundförsäkring för jaktlagets hundar

Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkring (ett bolag inom Länsförsäkringar) är Sveriges största bolag med specialisering inom inom djurförsäkringar. De har troligen de bästa försäkringsprodukterna för specialiserade djurförsäkringar för hund, katt och häst. De har nu tagit fram en ny hundförsäkring som är anpassad för jägare och deras hundar.

Hästförsäkring – behövs den?

Precis som en hundförsäkring eller kattförsäkring består en hästförsäkring dels av en livförsäkring där en ersättning utbetalas om den försäkrade hästen dör innan den blivit alltför gammal, dels av en veterinärvårdsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader för undersökning och behandling om hästen skulle skadas i en olycka eller drabbas av en sjukdom.