Lista försäkringsbolag – bilförsäkring

Nedan presenteras en lista över försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar. Tänk på att jämföra mellan flera bolag så att du får en billig bilförsäkring med bra innehåll.

Barnförsäkring – en liten guide

Med en barnförsäkring så förstärks ditt barns försäkringsskydd betydligt. Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som bara kan tecknas för barn. Försäkringen kan ge såväl kortsiktig som långsiktig ersättning till barnet och familjen om det råkar ut för en olycka eller blir allvarligt sjukt.

Hur båtskador undviks under vintern

En av fyra båtskador inträffar under vinterförvaringen? – i alla fall hos försäkringsbolaget If. Hos försäkringsbolaget If rapporterades 23 procent av alla båtskador mellan oktober och april under 2009. Om man förvarar båten med utrustning korrekt kan många skador undvikas.

Ny barnförsäkring hos folksam

Efter det uppmärksammade fallet där en femårig flicka nekades barnförsäkring i Folksam påbörjar Folksam nu en omfattande översyn av sina barnförsäkringar. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i slutet av augusti i år. – Vi ser allvarligt på den kritik som riktats mot oss och att regelverket i vår barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder och andra. Vi kommer därför… More →