Fritidshusförsäkring – en liten guide

Fritidshusförsäkringen är en fastighetsförsäkring för fritidshus, dvs privatbostäder som man inte bor permanent i.

Om du äger hus som typiskt är en fritidshus, exempelvis en sommarstuga i ett friluftsområde, men bor där permanent är det en villaförsäkring som du är i behov av. En hemförsäkring är ett vanligt komplement till fritidshusförsäkringen för att skydda lösöret i bostaden.

 

Fritidshusförsäkringens delar:

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen för byggnad och tomtmark täcker skador som uppkommit genom exempelvis brand, läckage och storm.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen kan betala skadestånd som uppkommit för försäkringstagaren i egenskap av fastighetsägare.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen kan betala rättegångskostnader som uppkommit för försäkringstagaren i egenskap av fastighetsägare.

Förlorad hyresinkomst

Ersättning för förlorad hyresinkomst pga. egendomsskada ingår som regel i försäkringen.

Ohyra

Som regel ingår skydd mot hästmyror och andra skadedjur.