Gravidförsäkring – en nödvändig försäkring?

Gravidförsäkringar, eller graviditietsförsäkringar kan man teckna hos ett flertal försäkringsbolag.  De erbjuds bl.a av TryggHansa, If, Folksam, Länsförsäkringar, Skandia och Gjensidige.

Det finns både gratis gravidförsäkringar som erbjuder ett grundläggande försäkringsskydd och utökade gravidförsäkringar.

Gravidförsäkring typ 1 – gratis och grundläggande

En grundläggande gravidförsäkring består av en olycksfallsförsäkring  och livförsäkring för såväl mamman som barnet.  Försäkringsbeloppen kan skilja lite mellan olika bolag men är åtminstone flera hundra tusen kronor. Eftersom grundläggande gravidförsäkringar är kostnadsfria är det en fördel att man tecknar gravidförsäkringar i så många bolag som möjligt.

Gravidförsäkring typ 2- utökad

Eb utökad gravidförsäkring är ett utmärkt alternativ till den grundläggande och kostnadsfria försäkringen. Till skillnad från den gratis gravidförsäkringen ger den utökade försäkringen ett betydligt större försäkringsskydd. Försäkringssummorna är ofta flera gånger högre och försäkringen täcker även betydligt mer.
Viktigast är kanske att medfödda sjukdomar ingår i den utökade försäkringen. Det kan ge såväl barnet som familjen ett välbehövligt tillskott för att klara av de ekonomiska påfrestningar ett sjukt barn kan medföra. Om barnet drabbas av en medfödd sjukdom kan man inte få ersättning från denna om man tecknar en barnförsäkring när barnet väl har fötts. Gravidförsäkringen möjliggör därmed för ett försäkringsskydd för barn som annars helt saknar försäkringsskydd. Även vårdersättning kan ingå i den utökade försäkringen för att underlätta för en förälder att stanna hemma med barnet om det blivit sjukt eller skadat efter förlossningen.

Teckna barnförsäkring så fort som möjligt

Eftersom en gravidförsäkring ofta gäller ett par månader efter det att barnet har fötts väntar många föräldrar med att teckna barnförsäkring. Problemet är att om barnet skulle bli sjukt innan man har hunnit teckna en barnförsäkring så finns det en uppenbar risk att det blir inskränkningar i försäkringsvillkoren eller att barnet blir nekat att teckna barnförsäkring.

En gravidförsäkring är en utmärkt försäkring, inte minst eftersom den kan ge ersättning för medfödda sjukdomar, men den riskerar även att ge föräldrarna en falsk trygghet i tron att barnet automatiskt får en barnförsäkring efter att gravidförsäkringen har löpt ut. Rådet är därför: gärna en gratis eller utökad gravidförsäkring, men glöm inte att teckna en barnförsäkring.