Hästförsäkring – behövs den?

Precis som en hundförsäkring eller kattförsäkring består en hästförsäkring dels av en livförsäkring där en ersättning utbetalas om den försäkrade hästen dör innan den blivit alltför gammal, dels av en veterinärvårdsförsäkring som kan ge ersättning för kostnader för undersökning och behandling om hästen skulle skadas i en olycka eller drabbas av en sjukdom.