Billig hemförsäkring? – gör så här

Det är nog många som är irriterade över att hemförsäkringen har blivit så dyr under de senaste åren, men har en from förhoppning om en billig hemförsäkring. Trots det så drar sig många för att byta hemförsäkring men det kan vara en mycket kostsam strategi. Vi har givit en kort guide till hur du kan sänka dina försäkringspremier betydligt, dvs. hur du går tillväga för att få billigast hemförsäkring.

Villkoren mellan olika bolags hemförsäkringar är  jämfört med personförsäkringar i det närmaste identiska  (trafikförsäkringen är helt identisk). När man väljer hemlförsäkring är det därmed oftast bäst att försäkra hemmet i det försäkringsbolag som erbjuder lägst premier.

Behovsanalys – vilka behov jag har

En orsak till att många har höga försäkringskostander är att de inte har anpassat försäkringen till behovet. Det är vanligt att man exempelvis har valt ett alldeles för högs försäkringsbelopp på hemförsäkringen – därmed också fått betala alldeles för mycket. Det är dock viktigt att inte uppge för lågt försäkringsbelopp på lösöret eftersom eventuell framtida ersättning från hemförsäkringen kan reduceras om man är underförsäkrad. Teckna aldrig en billig hemförsäkring som inte lever upp till dina behov!

Man bör också ta hänsyn till om man verkligen behöver alla extra tillägg till försäkringen. Om inte finns det ofta mycket pengar att spara. Exempelvis ingår ofta avbeställningsskydd kopplat till kreditkortet om man betalar resan med kontokort/ kreditkort, varför avbeställningsskyddet som tillägg till hemförsäkringen i många fall är onödigt. Pga tilläggen kan en från början billig och bra försäkring bli alldeles för dyr.

Samla försäkringar – bra grupp-pris på försäkringar

Om du samlar dina försäkringar hos samma försäkringsbolag kan du ofta sänka dina försäkringskostnader. Att samla försäkringarna är särskilt viktigt när premierna är höga. Därmed kan det vara en fördel att ha såväl hemförsäkringen, olycksfallsförsäkringen som bilförsäkringen hos samma försäkringsbolag.  För att säkerställa att de totala försäkringskostnader sänks, dvs inte bara om hemförsäkringen är billigast om man tecknar hemförsäkring hos försäkringsbolag X, bör man kontakta vart bolag för sig.

Rätt person försäkrad

Kön, ålder, betalningsanmärkingar, bostadsort, mm. ibland hundratals olika faktorer kan påverka priset på en hemförsäkringen. Om man har flera vuxna personer i hushållet kan det därmed löna sig att låta den med lägst försäkringspremier teckna hemförsäkringen. Givetvis kan samtliga personer i hushållet stå med i försäkringsbreven.  Om man inte äger villan gemensamt måste dock fastighetsägaren vara den som tecknar försäkringen, eftersom man har en villaförsäkring kopplad till hemförsäkringen.

Jämför hemförsäkringar mellan ett flertal olika bolag

Jämför hemförsäkringar mellan ett flertal olika bolag. Använd gärna prisjämförelse-siter som exempelvis Insplanet eller Compriser men notera att de inte jämför alla försäkringar på marknaden. Om du kontaktar bolagen själv så går det ofta på några minuter per försäkringsbolag eftersom man kan få prisuppgifter genom bolagens hemsidor. Eftersom villkoren är nästan identiska mellan olika försäkringsbolag och hemförsäkringar rekommenderas det ätt välja den billigaste hemförsäkringen.