Försäkring för ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en form av direkt ägande av en del av en fastighet. Upplåtelseformen introducerades i maj 2009. Folksam har nu som första försäkringsbolag tagit fram en försäkring för ägarlägenheter.

 

Radhus på höjden

En ägarlägenhet kan jämföras med ett radhus fast på höjden. Lägenheten är i sin helhet avgränsad till själva lägenhetsutrymmet inklusive ett ytskikt och varje ägarlägenhet har en egen fastighetsbeteckning. Ägarlägenheter är en vanlig upplåtelseform utomlands och en beprövad boendeform.

– Som ledande bolag på hemförsäkringsmarknaden vill Folksam kunna erbjuda de kunder som köper ägarlägenheter en anpassad försäkringsprodukt, säger Magnus Lindgren, produktutvecklare Folksam.

Ägarlägenheter – mot en ljus framtid

Den svenska marknaden för ägarlägenheter har initialt varit begränsad men branschbedömare tror ändå att boendeformen har en ljus framtid. Enligt en undersökning* från Novus oktober 2010 uppger en av tjugo tillfrågade att de helst skulle vilja bo i en ägarlägenhet. Sett i relation till bostadsbeståndet i landet motsvarar det 270 000 lägenheter.

Likställs med småhus

För ägarlägenheter gäller samma regler för beskattning, belåning, pantsättning, uthyrning med mera som för andra fastigheter/småhus. Ägarlägenheten skiljer sig mot en bostadsrätt där medlemmen endast har en nyttjanderätt. Medlemmens rätt att förfoga över bostadsrätten är begränsad.

Folksams ägarlägenhetsförsäkring kan tecknas via www.folksam.se och erbjuds i kombination med hemförsäkring. Försäkringen kan också tecknas separat om lägenheten är uthyrd eller under försäljning.