Hemförsäkring – en liten guide

En hemförsäkring består i själva verket av flera olika försäkringar som bl.a. betalar ut ersättning om dina saker eller du själv skadas, eller om du orsakar skada på annan egendom eller person. Hemförsäkringar kan även ses som ett naturligt komplement till villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar och säljs ofta tillsammans med dessa.

Hemförsäkringens ordinarie komponenter

En hemförsäkring innehåller egendomsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd (som regel), rättsskydd, samt reseskydd (som regel). Vanliga tillägg till är bostadsrättstillägg (för bostadsrättsägare) samt allriskförsäkring.

Egendomsförsäkring

Egendomsskyddet i hemförsäkringen betalar ut ersättning för stöld och skador på ditt lösöre som uppkommit genom brand, åsknedslag, läckage mm. Om du råkar ut för en skadehändelse och är underförsäkrad riskerar du att få avdrag i ersättningen från försäkringsbolaget. Det är därför viktigt att du säkerställer att den summa som lösöret är försäkrat till enligt dina försäkringspapper inte är för lågt satt.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsskyddet kan betala ditt skadestånd om du genom vårdslöshet orsakat skada (dock inte skador som drabbar ditt eget hushåll – för dessa behövs exempelvis en allriskförsäkring). Genom detta skydd i hemförsäkringen kan du få ut mångmiljonbelopp från försäkringsbolaget och därmed undvika att bli finansiellt ruinerad. Kanske den viktigaste komponenten i hemförsäkringen.

Överfallsförsäkring

Överfallsskyddet betalar ut skadestånd vid överfall eller brottslig misshandel om gärningsmannen inte betalar. Denna del ingår i så gott som samtliga hemförsäkringar i Sverige (undantag: Atava). Om du blir överfallen är det en trygghet att ha överfallsskydd i hemförsäkringen och därmed undvika civilprocesser mot gärningsmannen.

Rättsskydd

Rättsskyddet i hemförsäkringen täcker de flesta rättegångskostnader för juridiska tvister vid allmän domstol, dock inte tvister vid förvaltningsdomstol (exempelvis länsrätt). Självrisken är oftast omkring 25% och maximalt utbetalat belopp cirka 200 000 kronor, men det kan skilja mellan bolagen. Eftersom möjligheten till offentligt finansierad rättshjälp är kraftigt begränsad är denna försäkring mycket viktig för din rättstrygghet.

Reseförsäkring

Den reseförsäkring eller reseskydd som oftast ingår i hemförsäkringen betalar kostnader för bl.a. hemresa och vård utomlands – ersättning som i vissa fall uppgår till miljonbelopp. Observera att vid längre resor måste försäkringen förlängas innan utresan för att gälla efter tre månader.

Vanliga tillägg till hemförsäkringen

Avbeställningsskydd – ofta ett onödigt tillägg

Avbeställningsskydd och ersättning för förlorat bagage kan ingå som ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Observera att dessa ofta redan ingår om du betalar resan med ett kreditkort.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg täcker kostnader för skador på ytskikt (dörrar, tapeter mm.) och fast inredning i bostadsrätter. Ofta betalas dessa kostnader av föreningens byggnadsförsäkring men självrisken får du dock stå för själv varför detta tillägg till hemförsäkringen kan ha sitt syfte.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring ersätter skador på ditt lösöre som uppkommit plötsligt och oförutsett (dvs. inte genom förslitning). Om du exempelvis tappar din laptop i golvet måste du ha detta tillägg för att få ut något från försäkringen. Detta tillägg i hemförsäkringen ersätter ofta de extremt dyra produktförsäkringar som marknadsförs i elektronikhandeln.

 

Fast egendom ingår inte i hemförsäkringen

Fast egendom och motorfordon ingår inte i hemförsäkringen. För att försäkra exempelvis en villabyggnad eller bil behöver du teckna en villaförsäkring/ bilförsäkring. Som ovan sagt så brukar dock hemförsäkringar och villaförsäkringar säljas tillsammans.

Övrigt

För att finna den billigaste hemförsäkringen rekommenderar vi dig att besöka olika försäkringsbolags hemsidor – och därmed undvika telefonköer och säljare.