Bostadsrättsförsäkring – behövs den?

Om du innehar en bostadsrätt men saknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg kan du råka ut för höga kostnader om olyckan skulle vara framme.

Som innehavare av en bostadsrätt har man ett ansvar att underhålla lägenheten. Om skador skulle uppstå på bostadsrätten eller i fast inredning som installerats av nuvarande eller tidigare innehavare riskerar man att betala för reparation och eftersläpat underhåll. I många fall ingår ingår reparationskostnader i föreningens fastighetsförsäkring, men självrisken som ofta ligger på 50 000 kr får man stå för själv.

Underhållsskyldighet

Enligt bostadsrättslagen har man som innehavare av en bostadsrätt en skyldighet att med egna medel underhålla lägenheten. I badrummet ska kaklet vara helt och tätskiktet inte läcka, handfat, toalettsits och andra badrumsporslin ska vara i gott skick. I köket ska fläkt, diskbänk och vitvaror vara i funktion. Tapeter, dragna vatten- och elledningar, innertak och dörrar måste vara i gott skick.

Bostadsrättsförsäkringen ger god ersättning

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skaror på bostadsrätten som man är skyldig att underhålla. Notera är dock att alla bolag inte ersätter skador på yt- eller tätskick om dessa er av direkt orsak till den uppkomna skadan.  Ersättning kan fås för skador på badrumsporslin, vattenledningar och övrigt såsom dörrar och fönster. Vissa försäkringsbolag betalar maximalt ut 150 000 kr – men i praktiken har det sällan någon betydelse för att dyra skador täcks ofta av föreningens fastighetsförsäkring där kostnaden som belastar innehavaren stannar på försäkringens självrisk som understiget ovan nämnda maxbelopp.

Bostadsrättsförsäkring – kollektivt tecknad

Bostadsrättsförsäkringen är prisvärd försäkring och att rekommendera om man innehar en bostadsrätt. I många fall har dock bostadsrättsföreningen gemensamt införskaffat ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring som ger ett utökat skydd till medlemmarna som motsvarar en bostadsrättsförsäkring. Man bör därför kontakta sin bostadsrättsförening för att säkerställa att föreningen inte kollektivt har en sådan försäkring.

Jämför mellan olika bolag

Innan man tecknar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, även kallad bostadsrättsförsäkring, bör man jämföra försäkringsvillkor och priser mellan ett storst antal bolag. Man kan kontakta bolagen direkt via telefon eller internet, alternativt använda jämförelsetjänster som exempelvis compriser. Om ni kontaktar bolagen direkt via nätet får ni oftast det mest fördelaktiga priset, vissa bolag erbjuder dessutem extra rabatter på försäkringen om man tecknar den via företagets hemsida.