Hemförsäkring – lista över bolag

Lista över försäkringsbolag i Sverige som erbjuder hemförsäkring

Gjensidige

Gjensidige är en av de största aktörerna inom sakförsäkringar i Norden. Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag med anor från tidigt 1800 och erbjuder försäkringar i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen.

Aktsam

Aktsam är inte ett försäkringsbolag utan endast ett varumärke under Trygg-Hansa.

Atava

Atava är inte ett försäkringsbolag utan endast ett varumärke som ägs av Trygg-Hansa. Erbjuder bra försäkringsvillkor till låga premier – dock med lägre servicegrad eftersom kunden hanterar alla kontakter med kundtjänst och skadehandläggare via nätet.

Dina Försäkringar

Dina försäkringar, tidigare kallat Sockenbolagen,  är Sveriges femte största försäkringsbolag  och består av ett femtiotal lokala försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Dina försäkringar Sveriges mest nöjda kunder.

Folksam

Folksam ägs av sina kunder vilket innebär att eventuell vinst återgår till kunderna istället till ägarna. Företagets verksamhet styrs av värderingarna: trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism.  Bolaget grundades 1908 och har 3 800 medarbetare över hela Sverige. Folskam försäkrar vartannat hushåll och var femte bil i Sverige.

If

Försäkringsbolagen if är nordens största sakförsäkringsbolag. Bolaget ärett helägt dotterbolag till den finländska Sampokoncernen.

Icabanken

ICA Banken erbjuder finansiella tjänster, som banktjänster och försäkringar, för privatpersoner.

LRF medlemsförsäkring

 

LRF medlemsförsäkringar erbjuder prisvärda försäkringar åt medlemmar i LRF. Länsförsäkringar är sedan 2008  försäkringsgivare till LRFs medlemsförsäkringar.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av ett 24 lokala och självständiga försäkringsbolag över hela Sverige. Eftersom bolagen är kundägda återgår eventuell vinst till kunderna. Företagets konkurrenskraft är lokalkännedom och nära kundrelationer i kombination med storskalig effektivitet som sänker kostnaderna.

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar ingår nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  Bolagets huvudverksamhet är sakförsäkringar för såväl privatpersoner som företag. Företaget är även  specialiserade inom försäkring av fritidsbåtar, entusiastbil och MC.

Netviq

Netviq är inte ett försäkringsbolag utan endast ett varumärke som ägs av Moderna försäkringar. Erbjuder bra försäkringsvillkor till låga premier – dock lägre servicegrad eftersom kunden hanterar alla kontakter med kundtjänst och skadehandläggare via nätet.

Redo

Redo är inte ett försäkringsbolag utan endast ett varumärke som ägs av Insplanet. Insplanet är den största förmedlaren i Sverige av konsumentförsäkringar som motorförsäkringar.

SalusAnsvar

Salus Ansvar är ett svenskt försäkringsbolag med 100 årig historia. SalusAnsvar ägs idag av den norska finanskoncernen DnBNOR.

Skandia

Skandia grundades 1855 och finns idag i ett tjugotal länder och har cirka 5 800 medarbetare. Företaget ägs av den Sydafrikanska  försäkringskoncernen Old Mutual.

Sveland

Sveland är ett kundägt örsäkringsbolag med huvudkontor i Hässleholm. Eftersom bolaget är ömsesidigt återgår eventuell vinst . Företagets konkurrenskraft är lokalkännedom och nära kundrelationer.

Tre Kronor

Tre Kronor är ett dotterbolag till Folksam och är försäkringsgivare till de sakförsäkringar som säljs av Swedbank.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag och erbjuder sakförsäkringar och personförsäkringar till privatpersoner och företag. Bolaget ägs av en av världens största försäkringsbolag – brittiska RSA

Vesta

Vesta är en filial till nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta.  FIlialen har sitt huvudverksamhet huvudkontor i Malmö och koncernen har totalt 4000 anställda. Företagets försäkringar förmedlas av Nordea.