Hemförsäkring /villaförsäkring villkor vid brand

Försäkringsvillkoren i hemförsäkringar/ villaförsäkringar vid brand är likartade mellan olika försäkringsbolag. Nedan finns några råd om vad som gäller vid brand.

Följande gäller i hemförsäkringen vid brand:

Brandskador. Ersätts vid brand som uppstår från öppen låga, explosion, elfel, frätande gas eller blixtnedslag.

Rökskador. Även saker som sot- eller rökskadats ersätts om de blir förstörda. Det gäller dock inte alla typer av rök, exempelvis sotskador från stearinljus, marschaller eller öppen spis ersätts inte.

Ersättningsboende. Om ditt hem måste saneras och du inte kan bo där, kan du få ett ersättningsboende, och även magasinering av möbler. Ersättningen är ofta begränsad till ett års tid.

Hemresa om du är bortrest. Om du befinner dig på resa och det har brunnit i ditt hem, kan många försäkringar bekosta en tidigarelagd hemresa.

Följande gäller i villaförsäkringen vid brand:

Byggnad och fast inredning. Dessa ersätts för eld-, rök- och sotskador som i hemförsäkringen.

Hyresbortfall. Ersättning kan ges för den som förlorar en hyresintäkt i en brandskadad byggnad.

Brandförsäkringen lika mellan bolagen

Brandförsäkringen är mycket lika mellan olika hemförsäkringar/ villaförsäkringar. Villkor skiljer sig oftast endast marginellt åt mellan olika försäkringsbolag . Rabatten på försäkringspremien för den som har ett gott förebyggande brandskydd skilja sig åt. Även avskrivningstakten av ålder på ersättningsbara föremål avviker mellan olika hemförsäkringar/ villaförsäkringar.

Billigare hemförsäkring/ villaförsäkring med utökat brandskydd

Under den mörkare delen av året väljer många svenskar att ha levande ljus i sina hem  Ersättning för skador från brand ingår i samtliga svenska hemförsäkringar/ villaförsäkringar, men rabatten på försäkringspremien för hem med ett tillbörligt brandskydd skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Om man väljer att installera exempelvis branddetektorer och brandsläckare kan det vara lönsamt att jämföra priserna mellan olika försäkringsbolag, eftersom villkoren i övrigt är mycket lika.

Koll på åldersavdraget i hemförsäkringen/ villaförsäkringen

Åldersavdraget på egendom kan även vara bra vid en jämförelse mellan olika försäkringsbolag, eftersom ersättning kan vara betydande vid vissa skador. Detta gäller såväl bland villaförsäkringar som hemförsäkringar.

Aktuell förteckning

Om du drabbas av en större brand finns det en risk att många av dina föremål blir totalförstörda. Det är därmed av stor vikt att du har en uppdaterad förtäckning över din egendom för att underlätta en snabb och korrekt ersättning från en hemförsäkring eller villaförsäkring. Ett bra tips är att fotografera föremålen och förvara förteckningen på en säker plats – exempelvis ett brandfack eller på nätet.

Undvik branden själv

För att få ut en tillräcklig ersättning från hemförsäkringen/  villaförsäkringen gäller det att man är normalt aktsam med eld och följder gällande brandsäkerhetsföreskrifter. Om branden skulle bryta ut är det viktigt att ha installerat brandlarm och annan säkerhetsutrustnint så att liv och egendom kan räddas.

Källa: Insplanet