Överfallsskydd – ersätter misshandel?

Överfallskyddet i hemförsäkringen kan ge välbehövlig hjälp vid misshandel ifall gärningsmannen är okänd eller inte betalar.

Om du råkar ut för en misshandel har du i regel rätt till skadestånd från gärningsmannen. Skadeståndet ger dig ekonomisk ersättning för de skador samt den sveda och kränkning som brottet orsakat. Som misshandlad bör du redan i polisanmälan meddela att du kräver ersättning för den orsakade skadan. Överfallsskyddet i hemförsäkringen ger ersättning ifall gärningsmannen är okänd eller inte betalar.

Hjälp från mälsägandebiträde

Normalt har åklagaren en skyldighet att bistå målsäganden i rättegången som handlar om brottet, om målsägaren begärt det. I vissa fall kan man även få juridisk och kostnadsfri hjälp vid rättegången av målsägandebiträden, främst vid sexualbrott, brott i nära relationer samt om det finns särskilda behov. Skadeståndsfrågan är en viktig del som målsägandebiträdet hjälper till med.

Hjälp från kronofogdemyndigheten

I normala fall ska gärningsmannen betala skadestånd till brottsoffret. Tyvärr är det vanligt att gärningsmannen inte frivilligt betalar, men brottsoffret kan då få hjälp av kronofogdemyndigheten med att få sitt skadestånd. Hjälpen från kronofogden är kostnadsfri och erbjuds alla brottsoffer som är berättigade till skadestånd. Om gärningsmannen har betalningsförmåga, d v s  tillräcklig inkomst, pengar eller annan utmätningsbar tillgång kan kronofogen utmäta inkomsten eller tillgången för brottsoffrets räkning.

Solidariskt skadeståndsansvar

Om gärningsmannen saknar betalningsförmåga att betala skadeståndet kan brottsoffret  få ersättning om  flera gärningspersoner döms för ett och samma brott. I dessa fall har gärningsmännen i regel solidariskt skadeståndsansvar, d v s var och en är ansvariga för hela skadeståndsbeloppet. I dessa fall kan brottsoffret kräva hela skadeståndet av en av gärningsmännen.

Man behöver inte heller acceptera ett förslag om uppgörelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar ”sin del” av skadeståndet. Risken är då att man förlorar sin rätt till brottsskadeersättning.Olika ersättningsbelopp.

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ersätter

Om du har en hemförsäkring med överfallsskydd kan du i många fall få ersättning från försäkringsbolaget om du tilldöms skadestånd. Om gärningsmannen är okänd eller inte betalar övertar de fordran på gärningsmannen och du får ersättning från hemförsäkringen. Det finns dock undantag från detta, exempelvis om du misshandlats av någon du mor tillsammans med eller om du utan anledning deltar i ett slagsmål. I vissa av dessa fall kan du dock få ersättning från brottsoffermyndigheten (BRÅ).

Ersättning även från olycksfallsförsäkring

Ett bra komplement till hemförsäkringen är olycksfallsförsäkringen som betalar ut ersättning vid personskada. Om du har en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för exempelvis sveda och verk eller bestående men från misshandeln. Detta är ett försäkringsskydd utöver det som överfallsskyddet ger.

Atavas hemförsäkring saknar överfallsskydd

Hemförsäkringen från Atava, en del av Trygg-Hansa, har anmärkningsvärt nog inget överfallsskydd och ersätter därmed inte misshandlade brottsoffer. Överfallsskyddet är en väsentlig komponent av hemförsäkringen, inte minst eftersom brottsoffer slipper hålla en kontakt med gärningsmannen för att få ut skadeståndet. Säkerställ därför att din hemförsäkring har ett överfallsskydd som ger ersättning vid misshandel och undvik att teckna försäkringar som saknar detta skydd.

Överfallsskyddet gäller även vid utlandsresor

Överfallskyddet  gäller vid resor utanför Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland, och Island) i 45 dagar. För resor inom Norden gäller överfallsskyddet som i Sverige.