Egen hemförsäkring för inneboende?

En hemförsäkring är en basförsäkring som alla svenskar borde ha, men tyvärr är det många som saknar en sådan.

Om du saknar en hemförsäkring kan det i värsta fall kosta dig flera miljoner kronor. Hemförsäkringen betalar ersättning för bland annat förlorat lösöre vid brand eller stöld,  skadestånd, samt för vård och hemtransport vid sjukdom utomlands. Det är därmed av stor vikt att du säkerställer att du har en gällande hemförsäkring.

Hemförsäkring – lisa över bolag >>>

Hemförsäkringen – är sambon medförsäkrad?

Om din sambo är folkbokförd i samma adress och ni delar hushåll är hon/han medförsäkrad i de flesta svenska försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag, Trygg-Hansa och Aktsam, har dock som krav att sambon även måste stå med på försäkringsbrevet för att hemförsäkringen ska täcka sambon.

Hemförsäkring – en liten guide 

Hemförsäkring och Inneboende

Om man är inneboende måste man säkerställa att man är inkluderad i lägenhetsinnehavarens hemförsäkring. Om man inte är inkluderad i hemförsäkringen är det av stor vikt att man tecknar en egen hemförsäkring så att man inte står oförsäkrad om oturen är framme.

Allriskförsäkring – behövs den?

Hemförsäkring och utflyttade barn

Även barn som bor på en annan adress behöver en hemförsäkring. I många fall erbjuder försäkringsbolagen speciella försäkringar till nyligen utflyttade ungdomar och studenter. Föräldrar uppmanas därmed att se till att deras vuxna barn har en hemförsäkring.

Hur lösöret värderas

Hemförsäkring och utlandsvistelse

Många hemförsäkringar har begränsningar av hur länge försäkringen täcker en längre utlandsvistelse. Inom Norden gäller försäkringen som om vistelsen hade varit inom Sverige, men utanför Norden är det av yttersta vikt att du kontrollerar med försäkringsbolaget att hemförsäkringen är giltig.

Hur du får en billig hemförsäkring