Vattenskada – hemförsäkring/ villaförsäkring

En hemförsäkring ger ersättning för saker (lös egendom) som skadats av läckage (vattenutströmning). För skador på den fasta inredningen i en villa eller bostadsrätt orsakade av en vattenskada krävs dock en villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring (tillägg i hemförsäkringen) för att ersättning ska kunna utbetalas.

Försäkringar – en liten guide

Om du tecknar en en villaförsäkring, olycksfallsförsäkring eller bilförsäkring får du ersättning om din villa brinner ner, om du blir invalidiserad efter en trafikolycka eller om din nya bil blir stulen. Att ha en försäkring kan därför vara värdefullt om olyckan skulle vara framme.