Inkomstförsäkring – så funkar den

Med en inkomstförsäkring för du ersättning om du blir av med jobbet. Inkomstförsäkringen är ett bra komplement till a-kassan och eventuell avgångsersättning, vare sig du blir uppsagd eller säger upp dig från din anställning, och mång inkomstförsäkringar garanterar en total ersättning motsvarande 80 procent av din tidigare lön efter skatt.

Om du är medlem i en a-kassa och blir arbetslös kan du få en total ersättning motsvarande 80 procent av ersättningstaket på 18 700 kronor per månad. Före skatt får du totalt ut 14 960 kronor, eller cirka 11 158 kronor efter skatt. Därmed får personer med en lön över ersättningstaket på 18 700kronor  mindre än 80 procent av lönen vid arbetslöshet, såvida de inte har tecknat en inkomstförsäkring.

I många fackförbund ingår en inkomstförsäkring som en obligatorisk del i fackmedlemskapet, med det är även möjligt att teckna försäkringen separat utan medlemskap i ett fackförbund.

För det mesta kompletterar inkomstförsäkringen a-kassan upp till 80 procent av lönen upp till ett visst takbelopp. Ersättningen från försäkringen kan tas ut ett visst antal ersättningsdagar, men varierar beroende på vilken försäkring som tecknats. Dessutom kan ersättning i vissa fall även ges om man får ersättning får aktivitetsstöd under vissa perioder.

I vissa inkomstförsäkringar kan man välja att betala extra för försäkringen ska omfatta fler dagar och högre inkomst.

För att ersättning ska ges från en inkomstförsäkring krävs medlemskap i a-kassan under minst ett år, dessutom finns det en karenstid på ett visst antal månader för att ersättning ska fås från försäkringen.