Så får vi fler miljöbilar

Idag står vägtrafiken för omkring 30 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Därmed är det viktigt att minska utsläpp från biltrafiken och att öka andelen miljöbilar i trafiken, på samma gång som de måste bli renare. Under 2011 registrerades  det totalt 326 649 nya bilar i Sverige, varav 122 567 var miljöbilar. Av dessa var 76 375 dieseldrivna och 22 485… More →

Utomhusfärger oftast underkända

De flesta Sveriges vanligaste utomhusfärger, 29 av 45 undersökta färger, fick underkänt betyg i Folksams undersökning. Jämfört med 2010 är detta dock en ökning med nio färger.  Det visade sig att hela åtta av de undersökta färgerna hade börjat mögla efter bara ett par år, och köp av dessa förger avråds av Folksam.