Mopedförsäkring – en liten guide

En moped, eller moppe i vardagligt tal, är en cykel med hjälpmotor. De flesta mopeder är tvåhjuliga men det finns även mopeder som är tre- och fyrhjuliga motorfordon.

De första mopederna utvecklades på 1950-talet och var mestadels cyklar med påhängningsmotorer, som var försedda med dubbla bromsar av säkerhetsskäl.

Moped klasser

Mopeder delas in i följande två klasser: moped-klass 1 (EU-moped), samt moped-klass 2 (övriga mopeder).

EU-moped (moped-klass 1)

En EU-moped på väg får inte överstiga 45 km/tim, eller ha en topphastighet över 52 km/tim. Dessutom måste en EU-moped, till skillnad från övriga mopeder, vara registrerad för att få framföras på allmän väg samt ha en registreringsskylt.

Moppen får framföras av personer fyllda 15 år som innehar ett körkort med minst klass AM. Den maximalt tillåtna motoreffekten på en EU-moped är 4 kW, dvs 5,44 hk.

Moped-klass 2

En klass 2 moped på väg får inte överstiga 25 km/tim, och den maximalt tillåtna motoreffekten är 1 kW, dvs 1,36 hk. För en klass 2 moped med ett typintyg utfärdat före 17 juni 2003 gäller dock att maxhastigheten inte får överstiga 30 km/tim med en maximal motoreffekt på 0,74 kW, (1 hk). Denna äldre moped kallas även för 30-moppe.

En klass-2 moped saknar registreringsskylt och får även framföras på cykelbanor. Den får framföras av personer som fyllt 15 år och kräver inget körkort eller förarbevis för personer födda den 30 september 1994 eller tidigare. För personer födda efter den 30 september 1994 krävs minst förarbevis för moped-klass 2.

Mopedförsäkring

Det finns olika typer av mopedförsäkringar, men endast trafikförsäkringen är obligatorisk. Enligt lag måste alla mopeder, oavsett mopedklass, ha en trafikförsäkring om den används i trafiken.

Trafikförsäkring för moped

En mopedförsäkring består alltid av en trafikförsäkring som är en obligatorisk försäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador (dock ej på eget fordon) som är vållade av mopeden.

Halvförsäkring för moped

En mopedförsäkring kan utöver trafikförsäkringen bestå av av brand-,  -stöld-, och rättskyddsförsäkringar. Även glas- och rättsskyddsförsäkring kan ingå.

Helförsäkring för moped

Om mopeden är helförsäkrad ingår utöver en halvförsäkring även en vagnskyddsförsäkring som som ersätter skador på från trafikolyckor, olyckshändelser och skadegörelse.

Mopedförsäkringar skiljer i pris

Mopedförsäkringarna kan skilja ordentligt i pris mellan olika bolag.  I många fall kan det löna sig att jämföra försäkringspremier mellan ett stort antal bolag för att säkerställa att man får ett så bra pris som möjligt. Försäkringarna är mycket lika mellan olika bolag, i trafikförsäkringen t.o.m. identiska, så vår rekommendation är att välja den försäkring som är billigast.

För att se vilken mopedförsäkring som är bäst och billigast rekommenderar vi dig att besöka olika försäkringsbolags hemsidor – och därmed undvika långa telefonköer och säljare.

mopedförsäkring