Privat sjukvårdsförsäkring – kontaktuppgifter till försäkringsbolag

Privat sjukvårdsförsäkring erbjuds av följande försäkringsbolag:

TryggHansa

tel: 0771 – 11 11 10

www.trygghansa.se

……………………………………………………………………..

Skandia

tel: 0771-55 55 00

www.skandia.se

……………………………………………………………………..

Länsförsäkringar

tel: se hemsida

www.lansforsakringar.se

……………………………………………………………………..

Försäkringsbolaget if

tel: 0771-655 655

www.if.se

……………………………………………………………………..

Folksam

tel: 0771-950 950

www.folksam.se

……………………………………………………………………..

Solidab

tel: 013-13 13 13

www.solidab.se

……………………………………………………………………..

Förenade Liv

tel: 08-700 40 80

www.forenadeliv.se

……………………………………………………………………..

Salus Ansvar

tel: 0200-87 50 20

www.salusansvar.se

……………………………………………………………………..

Moderna försäkringar

tel: 0200-259 259

www.modernaforsakringar.se