Nyårsraketer skrämmer föräldrar

Var fjärde förälder oroar sig för att deras tonårsbarn ska skada sig under nyårsfirandet, och tror att barnen kommer att skjuta nyårsraketer i strid mot 18-årsgränsen.

Nyårsraketer är ett farligt nöje för ungdomar. Omkring 200 personer skadas årligen så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus, de allra flesta unga pojkar. Under de senaste sju åren har tre ungdomar dödats.  Skaderisken är hög och var sjunde svensk har någon gång varit med om en fyrverkeriolycka, varav hälften som skadas allvarligt är barn. Att så många personer under arton år skadas är oroväckande och föräldrar måste ta ett större ansvar och prata mer med sina barn om riskerna. Det verkar också som om en del vuxna har svårt att motstå att langa raketer till tjatande ungdomar.

Var sjätte person planerar att skjuta raketer på nyår, visar en undersökning från Trygg-Hansa.  Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det främst pojkar och yngre män som drabbas av fyrverkeriolyckor. Av de 200 som måste uppsöka en akutmottagning till följd av fyrverkeriskador är nästan nio av tio män och drygt hälften är yngre än 18 år. De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador på händer och fingrar, samt skador på ögon och öron.

Även unga vuxna löper stor risk att drabbas undersökningar visar att mer än var tionde svensk mellan 18 och 34 år någon gång har skadats av en fyrverkeripjäs. Bland vuxna är det ofta alkohol som är orsaken bakom olyckorna. Onyktra personer följer sällan säkerhetsinstruktionerna och leker med, eller kastar raketerna.

Men det är ungdomarna som råkar mest illa ut på nyår, och 18-årsgränsen beror på att de inte klarar av att hantera raketerna. Därmed är det viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och aldrig ”köper ut” nyårsraketer. Följderna kan bli katastrofala-

34 procent av föräldrarna tror att deras barn kommer att skjuta raketer på nyår, i strid mot 18-årsgränsen. 26 procent uppger att de tror att deras barn kommer att dricka alkohol på nyår. Kombinationen av ung, alkohol och nyårsraketer är rent livsfarlig. Vi vet att nyår riskerar att bli en tragedi med bortsprängda fingrar, ansikts- eller ögonskador. Många föräldrar har anledning att vara oroliga för vad som kan hända deras barn under nyår.

Några tips och råd

  • Låt inte dina barn leka med eller tända fyrverkerierna
  • Gå ihop med flera personer och planera fyrverkeriet i god tid när det är ljust ute
  • Drick inte alkohol i samband med avfyrning av fyrverkerier
  • Håll dig på behörigt avstånd från raketerna och se till att även barn och övriga åskådare gör det
  • Läs bruksanvisningen och förbered dig noga
  • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar
  • Håll inte tända fyrverkeripjäser i handen

Källa: försäkringsbolagen If och Trygg-Hansa