Föräkringssekretess – skaderegler

Alla försäkringsbolag som är verskamma i Sverige är skyldiga  följa svensk försäkringssekretets och skydda försäkringstagarnas integritet. De är förbjudna att lämna ut lämna ut uppgifter till andra om kundernas sjukdom, ekonomi eller andra personliga förhållanden, såvida inte skattemyndighet, domstol eller annan myndighet enligt lag tvingar dem att lämna ut sådana uppgifter.

Byta försäkringsbolag – när kan man det?

Byta försäkringsbolag är något som alltfler gör. Man kanske har hittat en billig bilförsäkring som är lika bra som den man har idag. Kanske är ens nuvarande hemförsäkring onödigt dyr. Kan man byta försäkring när som helst eller är man bunden ända fram tills förfallodagen?