Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning till den som skadas av en yttre händelse som är såväl oförutsedd som plötslig. Ersättning utbetalas för medicinsk invaliditetekonomisk invaliditet samt ideell skada. Ersättning därutöver kan även utbetalas för kostnader för tandvård, medicin mm.

 

Olycksfallsföringens huvuddelar

Medicinsk invaliditet

Om den försäkrade får en bestående nedsättning av sin psykiska eller fysiska funktionsförmåga till följd av skadan, kan utbetalning fås för medicinsk invaliditet. Till olycksfall räknas även förfrysning, solsting och värmeslag.

Ekonomisk invaliditet

Om skadan leder till en besående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent, kan man i en del olycksfallsförsäkringar få ersättning även för ekonomisk invaliditet.

Ideella ersättningar

I vissa olycksfallsförsäkringar ges ersättning för skador som ej direkt motsvarar en skada, som exempelvis ersättning för vistelse på sjukhus, dödsfall  samt sveda och värk.

Övriga ersättningar

I flertalet olycksfallsförsäkringar ges kostnadsersättning för kostnader som har ett direkt samband med olyckan, som exempelvis kostnader för läkemedel, tandvård och rehabilitering.

Olycksfallsförsäkringar i flera bolag

Som försäkringstagare kan man få ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet samt ideella ersättningar från flera olycksfallsförsäkringar för en och samma skada. Kostnadsersättningar kan dock endast utbetalas en gång.

Olycksfallsförsäkringens undantag och begränsningar.

Idrott och vissa riskfyllda aktiviteter som fallskärmshoppning, djuphavsdykning och bergsklättring är undantagna i många olycksfallsförsäkringar.  Istället kan man ofta teckna speciella olycksfallsförsäkringar i respektive idrottsförbund, för exempelvis motorsport och golf.

Vuxenförsäkring – sjukförsäkring / olycksfallsförsäkring

Denna är en olycksfallsförsäkring som kompletterats med att ersättning även utbetalas om man blir invalidiserad av olika sjukdomar. Vilka sjukdomar och diagnoser som inkluderas och ersättningen från vuxenförsäkringen varierar mycket mellan olika försäkringsbolag. Här gäller det att läsa det finstilta och inte bara välja den försäkring som kostar minst.