Överlåtelseförsäkring – en nödvändig försäkring!

Dolda fel är fel som köparen, efter en noggrann och ingående undersökning av fastighetetn , misslyckats med att finna. Dessa är vanliga vid fastighetsaffärer och leder ofta till långdragna rättsliga tvister. Dolda fel är någonting som köpare och säljare bör ta hänsyn till vid fastighetsaffärer.