Barnförsäkring – en liten guide

Med en barnförsäkring så förstärks ditt barns försäkringsskydd betydligt. Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som bara kan tecknas för barn. Försäkringen kan ge såväl kortsiktig som långsiktig ersättning till barnet och familjen om det råkar ut för en olycka eller blir allvarligt sjukt.

Dyrare försäkringar för rökare

Rökning är som bekant inte en helt hälsosam aktivitet som leder till kraftigt ökad ohälsa och för tidig död hos varannan rökare.  En rökare lever i genomsnitt 5 – 10 år mindre än icke rökare. Därmed är det naturligt att flera försäkringsbolag har gjort det dyrare för rökare att köpa personförsäkringar som livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och vuxenförsäkringar (sjuk- och olycksfallsförsäkringar).

Livförsäkring – en nödvändig försäkring?

Vi lever i ett öppet samhälle där vi kan tala om det mesta. Politik, sex och religion är numera vardagliga samtalsämnen såväl privat som offentligt. Om en sak pratar vi inte – nämligen om döden. Det är synd eftersom mycket lidande skulle undvikits om vi accepterar döden som en naturlig del av livet – inte minst ekonomiskt lidande.

Ny barnförsäkring hos folksam

Efter det uppmärksammade fallet där en femårig flicka nekades barnförsäkring i Folksam påbörjar Folksam nu en omfattande översyn av sina barnförsäkringar. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i slutet av augusti i år. – Vi ser allvarligt på den kritik som riktats mot oss och att regelverket i vår barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder och andra. Vi kommer därför… More →

Byta försäkringsbolag – när kan man det?

Byta försäkringsbolag är något som alltfler gör. Man kanske har hittat en billig bilförsäkring som är lika bra som den man har idag. Kanske är ens nuvarande hemförsäkring onödigt dyr. Kan man byta försäkring när som helst eller är man bunden ända fram tills förfallodagen?