Föräkringssekretess – skaderegler

Alla försäkringsbolag som är verskamma i Sverige är skyldiga  följa svensk försäkringssekretets och skydda försäkringstagarnas integritet. De är förbjudna att lämna ut lämna ut uppgifter till andra om kundernas sjukdom, ekonomi eller andra personliga förhållanden, såvida inte skattemyndighet, domstol eller annan myndighet enligt lag tvingar dem att lämna ut sådana uppgifter.