Reseförsäkring – nödvändig?

Reseförsäkringen är en viktig försäkring som ger ersättning vid stöld eller skada på person eller egendom. Om man har en hemförsäkring så finns en reseförsäkring redan inkluderar i försäkringen, men i andra fall bör man teckna en separat reseförsäkring.

 

Reseförsäkringens komponenter

Ersättning för akut sjukvård

En reseförsäkring består av olika delar, lite olika beroende på försäkringsbolag. Den kanske viktigaste delen i reseförsäkringen är ersättning för kostnader som kan uppstå om man blir akut sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse. Reseförsäkringen täcker kostnader för sjukvård, nödvändiga operationer och övriga relaterade kostnader. Exempelvis är en akut hjärtoperation men eftervård tämligen kostsam.

Ersättning för sjuktransport

I många fall är det inte möjligt att flyga tillbaka till Sverige reguljärt utan privat flygtransport med behörig sjukvårdspersonal måste anlitas – till kostnader i miljonklassen. Inom Europa (EU / EES) täcks täcks sjukvårdskostnaderna utan reseförsäkring men kostnader för hemtransport tillkommer dock. Det är därför av stor vikt att man har någon form av reseförsäkring vid utlandsresor.

Reseförsäkringens avbeställningsskydd

I många reseförsäkringen ingår avbeställningsskydd. Ersättning kan fås om den planerade resan måste ställas in eller förkortas för att den försäkrade eller en nära anhörig blivit sjuk.

Ersättning för försenad transport

Om resan blivit försenad pga försenat flyg eller annat transportmedel kan ersättning betalas ut. Ersättning ska täcka kostnader för extra övernattningar mm som kan uppstå vid förseningar.

Ersättning för förlorat bagare

Om bagaget skadas eller förloras vid exempelvis flygresor kan ersättning utbetalas.

Betala resan med kontokort

Ett reseskydd ingår som standard i de flesta hemförsäkringar. I regel ingår dock inte delar som avbeställningsskydd och ersättning  för försenad transport  såvida man inte köper ett tillägg till hemförsäkringen. Men om man betalar resan med kontokort får man oftast en försäkring som även täcker ovan nämnda händelser.

Om du betalar resan med kontokort brukar en kompletterande reseförsäkring ingå i köpet utan extra kostnad som täcker bl.a avbeställningsskydd och förseningar.

Reseförsäkringen är ofta onödig

Som ovan nämns ingår reseskydd i de flesta hemförsäkringar och många har såldes ett tillräckligt försäkringsskydd som .vid utlandsresor. Köp av en separat reseförsäkring är för de flesta en onödig utgift. För unga som saknar hemförsäkring och som ofta är ute på resande fot kan dock en reseförsäkring vara bra att teckna. Det viktigaste är man har någon form av reseförsäkring för att inte riskera att dra på sig stora kostnader vid utlandsresor.