Sjukförsäkringskortet – resa inom EU

Så funkar det Europeiska sjukförsäkringskortet

Sjukförsäkringskortet – var gäller det?

Med det Europeiska sjukförsäkringskortet /  EU-­kortet  ersätts du för nödvändig vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka vid resa inom EU/EES och Schweiz.

Gäller EU-kortet utan legitimation?

För att vara säker på att få ersättning för vård ska du visa upp kortet tillsammans med din pass eller likvärdig ID-handling för läkare och övrig vårdpersonal.

 Vad ersätter sjukförsäkringskortet?

Med det Europeiska sjukförsäkringskortet garanteras du all nödvändig vård vid sjukhus eller läkarmottagningar som är anslutna till det besökta landets allmänna sjukvårdssystem.Med nödvändig vård avses sjukhusvård, läkarvård,tandvård, läkemedel m.m. som ges inom ramen för detallmänna sjukvårdssystemet i ett land och som ansesnödvändig utifrån sjukdomens art och vistelsetidenslängd.

Det finns ingen uppställd lista över vad som anses vara nödvändig vård, men generellt är det respektive vårdgivare som gör en bedömning om vad som anses vara nödvändig vård.  Om du exempelvis har en allvarlig men inte akut sjukdom (exempelvis cancer) och är på ett kortare besök i utlandet, kan du inte boka in en planerad operation med hänvisning till det Europiska sjukförsäkringskortet. Om du däremot bryter benet och behöver akut vård täcks denna.

Sjukförsäkringskortet
Sjukförsäkringskortet

Ger det kostnadsfri vård?

Med EU-kortet betalardu betalar de patientavgifter som respektive lands egna invånare betalar. I vissa länder är du tvungen att först betala hela vårdkostnaden själv för att därefter begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan. Att notera är att EU kortet endast ersätter offentligt finansierad vård, men ger inte ersättning för privat vård.

Som ovan sagt ges ej heller ersättning om själva syftet med resan är att söka vård. För att få ersättning för hemtransport med exempelvis ambulansflyg krävs normalt en privat reseförsäkring. Om du har en hemförsäkring idag privat eller via fackförbundet har du troligen redan en sådan försäkring.

Om du behöver sjuktransport för nödvändig vård inom Norden får du dock ersättning, beroende på att det finns ett Nordiskt avtal som täcker utgifter för hemresor.

Vad gäller för pensioner som reser till Spanien?

Pensionär som reser till Spanien Om du är pensionär och reser till Spanienbehöver du ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU‑kortet. Intyget beställs från Försäkrings‑kassan.

Intyget visar att du:

  1. Har pension från Sverige
  2. Ger dig rätt tillkostnadsfria läkemedel i samband med nöd‑vändig vård.”

Europeiskt sjukförsäkringskort – var beställs det?

Du kan snabbt och enkelt beställa sjukförsäkringskortet på försäkringskassans hemsida, ringa till Försäkringskassans självbetjäning 020-524 524, alternativt sms:a EUKORT samt ditt personnummer till 71010. Du kan givetvis även ringa till försäkringskassans växel på 0771-524524.

Hur lång tid tar det att beställa EU-kortet

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan kortet kommer med posten. Tänk därför på att beställa sjukförsäkringskortet i  god tid innan resan.

Hjälp – jag behöver sjukförsäkringskortet nu!

Inga problem! Om du akut är i behov av ett sjukförsäkringkort kan Försäkringskassan utfärda ett ett provisoriskt intyg om provisoriskt sjukförsäkringskort. Försäkringskassan har även möjlighet att faxa intyget direkt till en vårdgivare, alternativt kan du begära att vårdigaren eller Försäkringskassans motsvarighet i landet kontaktar Försäkringskassan i Sverige.

Kan jag få vård i efterhand?

Om du har glömt sjukförsäkringskortet, inte sökt ett provisoriskt intyg eller om vårdgivaren inte godtar kortet är det ibland möjligt att få ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Ansökan skickas tillsammans med originalkvitton till:

FörsäkringskassanVårdersättningsenheten
Box 1164
621 22 Visby

Ansökningsblanketter för att ansöka om ersättning för vårdkostnader i efterhand kan hämtas från Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se eller hämta hos Försäkringskassan.

Var och hur är sjukförsäkringskortet giltigt?

Sjukförsäkringskoret har en giltighetstid på tre år och gäller inom den Europeiska Unionen (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, , Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern, Österrike), samt Norge , Liechtenstein och Schweiz. För resa inom Norden behövs dock inte sjukförsäkringskortet.