Vad du bör tänka på inför semesterresan

När man åker på semester bör man alltid förbereda sig noga så att man står väl rustad om något oväntat inträffar. Enligt Utrikesdepartementet är den största faran vid utlandsresor trafiken. Dessutom riskerar man att bli bestulen, rånad, råkar ut för trafikolycka eller sjukdom och måste besöka sjukvård.

Även om det inte helt ovanliga inträffar vistas vi  i en okänd miljö och får svårt att hantera situtationer som hemma i Sverige skulle vara mindre problematiska.  Därför är det extra viktigt att förbereda sig så väl som möjligt inför utlandsresan utifall något oväntat inträffar. Ett utmärkt sätt att förbereda sig inför resan är att läsa på om de länder och regioner som man planerar att besöka. Förutom att finna bra hotell, utsiktsmål och intressanta aktiviteter bör du ta reda på om det enskilda landet kräver:

Reseförsäkring

Bland det viktigaste att säkerställa är att man har en tillräcklig reseförsäkring. Oftast så är den reseförsäkring som är inkluderad i hemförsäkring fullt tillräcklig, men om du exempelvis åker i tjänsten eller blir borta i mer än 45 dagar kan du behöva teckna en kompletterande reseförsäkring. Dessutom är det inte säkert att försäkringen gäller vid bergsbestigning eller liknande strapatsrika situationer, eller när Utrikesdepartementet avråder från resor i det aktuella området beroende på väpnad konflikt eller inre sociala oroligheter.

Mer om reseförsäkring >>>

EU-kort / det Europeiska sjukförsäkringskortet

Inom EU/EES får du tillgång till semesterlandets egna offentliga sjukvård om du plötsligt behöver besöka läkare eller sjukhus om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. Men eventuell sjuktransport, som i vissa fall kan kosta miljonbelopp, måste du betala själv vid alla semesterresor utanför Norden. Försäkringsbolaget hjälper till med kontakter med svensk sjukvård, anhöriga i Sverige och hemtransport till Sverige om det skulle visa sig nödvändigt. En svensk ambassad kan alltid ge råd och stöd, cch kan dessutom fungera som en mellanhand om reseförsäkring inte finns , men eventuella sjukvårdskostnader får man i många fall själv stå för

Kontakta gärna ditt nuvarande försäkringsbolag innan resan så att du säkerställer att ditt försäkringsskydd är tillräckligt. Med det Europeiska sjukförsäkringskortet /  EU-­kortet  ersätts du för nödvändig vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka vid resa inom EU/EES och Schweiz.

Mer om det Europeiska Sjukförsäkringskortet >>>

Visering

Om du exempelvis besöker Indien eller Pakistan kan det vara nödvändigt att införskaffa visum från landets ambassad i Stockholm. Var även extra vaksam över landets viseringsregler. Om du exempelvis reser til Thiland och får en tidsbestämd visering är du skyldig att lämna landet innan viseringstiden löper ut. Om du inte lämnar landet i tid riskerar du böter eller fängelse i fängelsemiljöer som inte alltid uppnår en standard som är vanlig i Sverige. Dessutom riskerar du att  bli utvisad och inte få tillåtelse att resa åter till landet i framtiden.

ID handling

För resor inom EU och EES behövs visserligen inte visum, men vid resor utanför Schenenområdet, som exempelvis Storbrittannien, måste du ta med pass. Även vid resor innanför Schengen måste du ta med pass om du saknar godkänd nationell ID handling, som kan beställas hos polisen och visar att du är svensk medborgare. För resor inom norden räcker det med godkänd ID handling, som exempelvis körkort eller ID handling som givs ut av någon bank eller av Skatteverket.

Vaccination

Vid resor till vissa länder och regioner rekommenderas att du vaccinerar dig och din familj för vissa sjukdomar

Lagar och regler

Eftersom svensk lagstiftning normalt inte gäller i andra länder bör du undersöka om det finns speciella lagar och regler som gäller just dig. I vissa fall får man inte klä sig på samma sätt som hemma i Sverige, inte vistas på vissa platser under dygnets senare timmar, eller fotografera hur man vill. Det som är fullt lagligt i Sverige, som exempelvis att leva i ett öppet homosexuellt förhållande, kan i vissa länder vara  strängt förbjudet och vara belagt med fängelse- eller dödsstraff.  I exempelvis Thiland riskerar du dessutom fängelsestraff om du uppfattas ha vanhedrat deras monark. Straffsatsen för brott kan se annorlunda ut i andra länder.

Extra kontanter

Ibland kan det vara nödvändigt att ha gott om kontanter inför resan, ha resecheckar eller på annat sätt ha tillgång till extra pengar. Dessutom kan det vara bra att ha ett extra kontokort som du kan använda om du blir av med plånboken eller om ditt ordinarie kontokort blir spärrat.  Kontanter kan vara bra att ha till hand för att betala oplanerade hotellnätter eller transporter.

Oroshärdar

Om du planerar att resa till en oroshärd, eller förväntar att resan kommer att pågå under en längre tid, rekommenderar Utrikesdepartementet att du kontaktar den lokala amassaden för att tas upp på deras svensklista. Denna lista använder ambassaden till att få information om antalet svenskar i landet samt att användas i beredsskapssyfte.

Vid en eventuell naturkatastrof eller annan krissituation har ambassaden tillgång till adress och andra kontaktuppgifter till att skicka relevant information till alla Svenska medborgare som är upptagna på deras lista.  Ibland kan ambassaden fungera som en länk till oroliga anhöriga som ringer UD i Sverige, om landet du rest till drabbats av krig eller naturkatastrof.  Hör av dig till anhöriga i Sverige och berätta var du är och hur du mår. Ibland kan till exempel telefonnätet vara utslaget och då kan det fungera bättre med e-mail, sms, eller facebook.

Utrikesdepartementet avrdeder från resor till vissa länder. Normalt handlar det om en avrådan från att resa till länder där det råder, krig, vämpnande konflikter, krigsliknande situationer eller oroligheter. När utrikesdepartementet avråder från resor till ett land har de begränsade möjligheter att hjälpa nödställda svenskar i landet. Dessutom påverkar en avrådan från utrikesdeipartementet villkoren i reseförsäkringar. Man åker därmed till landet på egen risk.

Det är viktigt att hålla sig informerad via lokala myndigheter och massmedia. Följ de råd som landets myndigheter ger. Ambassaden kan ha en större eller mindre roll beroende på hur väl landets myndigheter fungerar. Om man är i ett land där man ser att lokala myndigheter slås ut och det inte finns några lokala myndigheter att lyssna på, då får ambassaden en större roll.

Om man vill resa hem så snart som möjligt, kontakta reseföretaget eller flygbolaget i första hand. Deras ansvar gentemot resenären kvarstår.

Vid oförutsedda händelser

Om något något händer under resan som du inte förutsett ska du alltid kontakta den svenska ambassaden i landet, där du får svar på hur de ska gå vidare. Om du blir bestulen eller rånad bör du göra en polisanmälan och därefter kontakta ditt försäkringbolag. Om du förlorar ditt pass kan den lokala ambassaden hjälpa dig att mot en vissa avgift få ett provisorisk pass eller nytt pass. Dessutom kan ambassaden hjälpa dig med att transferera pengar från dina anhöriga eller din bank.

Endast i undantagsfall kan du få ett tillfälligt lån från ambassaden som ska betalas tillbaka med ränta. Endast svenska medborgare eller personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige samt har sin hemvist i Sverige. Om du varit bosatts utanför sverige i ett år eller mer anses inte vara boende i Sverige och får i princip inte låna pengar av den svenska staten.

Vad kan ambassaden inte hjälpa till med?

Det finns ofta höga förväntningar på vad svenska ambassader kan hjälpa till med om olyckan är framme eller om pengarna tar slut. Det finns vissa saker som ambassaden inte kan hjälpa till med. Ambassaden betalar exempelvis aldrig böter, borgen eller ”overstay” för dig, de får inte heller låna ut pengar till dig för att betala det – det måste du betala själv.

Det finns också saker ambassaden inte ska göra. Ambassaden ska inte vara en bank som för över pengar för att pengarna tagit slut och man vill fortsätta resa. Ambassaden ska heller inte vara ett försäkringsbolag som går in och tar oförutsedda kostnader. Däremot om du hamnar i en nödsituation försöker ambassaden alltid ge råd och hjälp.

Observera att det är resenären som ansvarar för sin utlandsvistelse.  Ambassaden kan ge dig råd och stötta dig men inte ta över ansvaret för din utlandsresa.

Källa: UD