Bilförsäkring och viltolyckor – en sammanfattning

Under höstmånaderna ökar antalet viltolyckor i trafiken med såväl personskador som skador på personbilar och andra motorfordon som följd. Fordonsägare utan helförsäkring i bilförsäkringen blir för det mesta utan ersättning vid viltolyckor. Dessutom skiljer sig försäkringsbolagens upplägg i skyddet för viltkollision sig åt.

Kvinnor sämre bilförare?

Som bekant är det unga män som är mest riskbenägna i trafiken och får betala högst premier hos försäkringsbolagen. Men fördomen om att kvinnor är sämre bilförare kan dock visa sig ha visst fog för sig. Medelålders kvinnor bedöms av försäkringsbolagens experter vara mer riskbenägna och får därmed betala mer för sina bilförsäkringar.