Vattenskada – hemförsäkring/ villaförsäkring

En hemförsäkring ger ersättning för saker (lös egendom) som skadats av läckage (vattenutströmning). För skador på den fasta inredningen i en villa eller bostadsrätt orsakade av en vattenskada krävs dock en villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring (tillägg i hemförsäkringen) för att ersättning ska kunna utbetalas.