Stormsakada – villaförsäkringen ersätter?

Om ditt hus skulle skadas av en storm (vindstyrka på minst 21 m/sek) kan ersättning fås från villaförsäkringen. För stormskada på lös egendom betalas ersättning ut från hemförsäkringen.

Villaförsäkringen ersätter inte alla stormskador

Observera att alla skador som orsakats av en storm inte ersätts. Exempelvis ersätts inte skador på puts eller skorstens beklädnad såvida inte något föremål som stormen blåst omkull träffat byggnaden. Inte heller ersätts skador på tomtmark (såsom fristående staket eller växtlighet), båthus, sjöbod eller växthus. För att ersättning för bl. tomskador ska utbetalas krävs att man tecknar en tilläggsförsäkring  (husextra, villaextra, husplus). Grundsjälvrisken för stormskador ligger på 1000-3000 kronor beroende på villaförsäkring.

Hemförsäkringen ersätter vissa stormskador

För ersättning för lös egendom och förstörd mat i kyl och frys krävs att man har en hemförsäkring. Att tänka på är att kontakt bör tas med försäkringsbolaget innan egendom slängs för att underlätta skadereglering.

Ersättning från andra andra försäkringar

Om stormskador uppkommit på din bil kan ersättning fås från vagnskadeförsäkringen. Om grannen orsakat skada  på din fastighet genom vårdslöshet, exempelvis felaktigt byggd konstruktion som blåst omkull vid storm, kan i vissa fall ersättning fås från dennes ansvarsförsäkring. För missade resor orsakade av stormen kan i vissa fall ersättning fås från hemförsäkringens reseförsäkring, en separat reseförsäkring eller reseskyddet om kontokort använts för att betala resan.