Bostadsinbrott – så slipper du tjuven!

Bostadsinbrott ökar kraftigt enligt statistik från försäkringsbolag och myndigheter. Men med några enkla sätt kan man lätt förbättra säkerheten.

 Bostadsinbrott – kraftig ökning

Mellan oktober och december ökar bostadsinbrotten men en tredjedel och totalt anmäldes över 20 tusen inbrott under fjolåret. Visserligen ökade ägenhetsinbrotten endast med 2 procent under hela 2011 men antalet anmälda villainbrott ökade med 20 procent. Försäkringsbolagen ser en tydligt trend under det senaste decenniet, med en kraftig ökning av bostadsinbrotten. I synnerhet då under den senare delen av hösten och förvintern.

 Grannsamverkan minskar villainbrotten

Ett sätt att komma tillrätta och vända denna olyckliga trend är att fråga försäkringsbolaget och polisen om råd, samt att starta grannsamverkan, dvs ett nära samarbete grannar emellan. Enligt Trygg-Hansa är just grannsamverkan den mest effektiva åtgärden för att komma tillrätta med bostadsinbrotten. Områden med aktiv grannsamverkan minskar den totala brottsligheten med en fjärdedel.

 Bostadsinbrott – låt polien gripa tjuven

Vid bostadsinbrott ska man dock aldrig aggressivt hota tjuven eller spela hjälte, utan istället omedelbart kontakta polisen och låt tjuven vara. Dessa är bäst lämpade att hantera och gripa kriminella element på bar gärning. Tyvärr visar det sig att polisen saknar tillräcklig kompetens och resurser för att lösa många bostadsinbrott, och enligt polisens egen statistik klaras endast några enstaka procent av bostadsinbrotten upp.

Mest skeptiska till polisens förmåga att klara upp bostadsinbrotten är villaägare i Skåne, Södermanlands län, Västernorrlands län samt Kalmar län. En orsak till det låga förtroendet för polisens förmåga i Skåne kan vara att länet är ett av dem som har flest inbrott relaterat till folkmängden.

 Bostadsinbrott – så slipper du tjuven

  •  Fråga om grannen kan hålla koll på din bostad när du är bortrest.
  • Hälsa och fråga om du ser någon obekant om var han är på väg, eftersom minsta misstanke att vi är igenkända gör att tjuven överger bostadsområdet.
  • Håll koll på hantverkare, eftersom tjuven ofta klär ut sig med blåställ och en stege under armen för att smälta in.
  • Skaffa en säkerhetsdörr – även om tjuven kan bryta upp föredrar han en vanlig dörr.
  • Installera rörelselarm, eftersom tjuven ogillar dessa och är det första de kollar efter.
  • Installera sensorer som tänder ytterbelysningen eftersom tjuven ogärna vill bli upptäckt.
  • Ha gärna färsk mjölk hemma eftersom tjuven kollar i kylen på bäst före-datum för att se om du är på de boende är på semester.
  • Ange inte på Facebook eller andra forum att du är på semester, eftersom tjuven då kan passa på med ett ovälkommet besök.

 

Källa: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och försäkringsbolaget Trygg-Hansa.